Merkezimizde Metalik malzemelerin ve kaynak yöntem testleri kapsamında (WPS/PQR) kaynaklı birleştirmelerin mekanik deneyleri gerçekleştirilmektedir. TÜRKAK tarafından ISO 17025'e göre akredite edilmiş deneylerin listesi aşağıda belirtilmiştir. Buradan akreditasyon belgemize ulaşabilirsiniz.

  • Çekme deneyi (İlgili standartlar: TS EN ISO 6892-1, TS EN ISO 4136, API 1104, ASME SEC. IX- QW150, AWS D1.1, AWS D1.5, ASTM A370, ASTM E8/E8M, TS EN ISO 5178)
  • Çentik darbe deneyi (İlgili standartlar: TS EN ISO 148-1, TS EN ISO 9016, API 1104, ASME SEC. IX - QW171, AWS D1.1, AWS D1.5, ASTM A370, ASTM E23)
  • 3 nokta eğme deneyi (İlgili standartlar: TS EN ISO 5173, API1104, ASME SEC. IX- QW160, AWS D1.1, AWS D1.5, ASTM A370, ASTM E190, TS EN ISO 7438)
  • Sertlik deneyi, Vickers, HV10 (İlgili standartlar: TS EN ISO 6507-1, TS EN 150 9015-1, ANSI/AWS B4.0-92, ASTM E92)
  • Makro inceleme, kaynaklı birleştirmeler yöntem testi (WPS/PQR) (İlgili standartlar: TS EN ISO 17639, API 1104, ASME SEC. IX, AWS D1.1, AWS D1.5, ASTM E340)
  • Çentikli kırma (İlgili standart: API 1104)
  • Kırılma tokluğu ölçüm deneyi (İlgili standartlar: ASTM E1820, ISO 15653, ISO 12135, BS 8571, DNV-RP-F108, DNVGL-RP-F108, ASTM E1290)