Danışmanlık hizmetleri, yapısal bütünlük ve servise uygunluk değerlemeleri ve hasar analizlerinin yanı sıra

tahribatsız muayene laboratuvarında ultrasonik, radyografi, manyetik parçacık ve penetrant muayene;

Mekanik test laboratuvarında çekme testleri, sertlik testleri, çentik darbe testleri, eğme testleri, çentikli

kırma, makroskopik inceleme ve CTOD kırılma tokluğu testleri ISO/IEC 17025'e göre TÜRKAK

akreditasyonu altında (Akreditasyon No. AB-0943-T) uygulanmaktadır.

Endüstriyel projeler üç ana grupta toplanmaktadır:

  • Kaynak yöntem ve malzeme karakterizasyon ve vasıflandırma kapsamındaki test ve analiz hizmetleri,
  • Kaynak metali vasıflandırma ve doğrulama kapsamındaki test ve analiz çalışmaları,
  • Yöntem tasarım, geliştirme ve hasar analizi kapsamındaki projeler.

Kaynak ve malzeme teknolojilerindeki gelişmelere bağlı olarak 2012 yılında Ar-Ge grubu kurulmuş ve

takiben test ve analiz hizmetleri bu gruba bağlanmıştır.

Merkezimiz, özellikle kırılma tokluğu (CTOD) testlerinde Türkiye'deki tek akredite laboratuvar ve

dolayısıyla TANAP projesine hizmet veren tek milli laboratuvar olmuştur ve TANAP projesinin mekanik test

gereksinimlerinin %93'ünü karşılamıştır. Proje kapsamında kaynak işlemlerinde karşılaşılan sorunların kök

sebep analizleri yine merkez bünyesinde yürütülmüştür.