Danışmanlık hizmetleri ve hasar analizlerinin yanı sıra tahribatsız muayene laboratuvarında ultrasonik, radyografi, manyetik parçacık ve penetrant muayene; Mekanik test laboratuvarında çekme testleri, sertlik testleri, çentik darbe testleri, eğme testleri, çentikli kırma, makroskopik inceleme ve CTOD kırılma tokluğu testleri ISO/IEC 17025'e göre TÜRKAK akreditasyonu altında (Akreditasyon No. AB-0943-T) uygulanmaktadır. Endüstriyel projeler üç ana grupta toplanmaktadır:

  • Kaynak yöntem ve malzeme karakterizasyon ve vasıflandırma kapsamındaki test ve analiz hizmetleri,
  • Kaynak metali vasıflandırma ve doğrulama kapsamındaki test ve analiz çalışmaları,
  • Yöntem tasarım, geliştirme ve hasar analizi kapsamındaki projeler.

Kaynak ve malzeme teknolojilerindeki gelişmelere bağlı olarak test ve analiz hizmetleri bu mekanik deneyler grubuna bağlanmıştır. Merkezimiz, özellikle kırılma tokluğu (CTOD) testlerinde Türkiye'deki sayılı akredite laboratuvarlardan biridir. TANAP projesi dönemide hizmet veren tek milli laboratuvar olmuştur ve TANAP projesinin mekanik test gereksinimlerinin %93'ünü karşılamıştır. Proje kapsamında kaynak işlemlerinde karşılaşılan sorunların kök sebep analizleri yine merkez bünyesinde yürütülmüştür.